Fårullsgarner från trakten

Klövsjöfår-garn från Sjörödstorp

Finullsgarn från Stubbaröd