Kurs i monteringsteknik

Detta var längesedan, så här kommer ny info. Snart!